Pasi spre viitor cu Erasmus+

actiunea cheie 1

M​obilitatea cursanților și a personalului:

oportunități de învățare și/sau experiență profesională în altă țară pentru studenți, stagiari, tineri și voluntari, precum și pentru cadre didactice universitare, ​profesori, formatori, lucrători de tineret, personalul din instituțiile de învățământ și organizații ale societății civile.

 Beneficiar Liceul Tehnologic “Vasile Sav” Finantat cu sprijinul Comisiei Europene, 98401 Euro

OBIECTIVE

Obiectiv 1

Cresterea nivelului de competente profesionale si abilitati practice
pentru 30 elevi, din domeniile electric si electronica prin participarea la stagii de practica in Cipru/Portugalia.

Obiectiv 2

Imbunatatirea abilitatilor multilingvistice, digitale, de lucru in echipa, antreprenoriale, o mai buna intelegere a culturii si valorilor europene pentru 30 elevi prin mobilitati transnationale

Obiectiv 3

Cresterea capacitatii de cooperare internationala a liceului in domeniul formarii profesionale, prin parteneriat cu institutii de pe piata muncii din Cipru si Portugalia, timp de 1 an

Obiectiv 4

Cresterea dimensiunii europene a liceului si o mai buna promovare pe plan local, regional si international

PREZENTARE PROIECT ERASMUS+

Pasi spre viitor cu Erasmus+ 

Scop  

Cres terea calității formării profesionale inițiale și a cooperării inter-instituționale a liceului prin realizarea de stagii de pregătire practică la standarde europene, în cadrul unor firme europene, în vederea sporirii sanselor elevilor în carieră și inserție pe piața muncii.

PARTENERI IN PROIECT

*Liceul Tehnologic“Vasile Sav” – beneficiar 

Organizatii intermediare : 
*RIVENSCO CONSULTING LTD www.rivensonline.info  

*ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE Portugal
www.mobilityfriends.org 
 
Organizatii gazda:

P.Kousios Electrical Ltd (Cipru) 
 https://ferreirolux.pt/ 
  
Ferreirolux, Comercio e Industria de Material Electrico, Lda , Portugal (Portugalia)
https://ferreirolux.pt/  
 

Pasi spre viitor cu Erasmus+

Flux1:
 Paphos, Cipru, 15 elevi, clasa a10-a, liceu,
domeniul Electronica si Automatizari- vor realiza un
stagiu de practică de 90h, cu Acord de Invatare pentru
CDL “Circuite electronice aplicate” la P. Kousios Electrical Ltd, Cipru.

 Beneficiar Liceul Tehnologic “Vasile Sav” Finantat cu sprijinul Comisiei Europene, 98401 Euro

    MOBILITATI : 2 fluxuri   
                                             

Flux 2: 
Barcelos, Portugalia, 15 elevi, clasa a10 a, liceu si
școală profesională, domeniul Electric vor realiza un
stagiu practic de 90h, cu Acord de Invatare pentru CDL
“Echipamente electrice-aplicatii practice“, la Ferreirolux, la Comércio e Industria de Material Eléctrico, Lda, Portugalia.

Pasi spre viitor cu Erasmus+

 Pentru selectia elevilor am organizat un Concurs
de selectie,  Am respectat principiile egalitatii de
sansa, al evitarii conflictului de interese si al
transpare

 Participantii au beneficiat de un program de
pregatire la nivelul liceului, care i-a pregatit 
pentru realizarea de stagii de practica
internationale.

 ​RECRUTARE SI SELECTIE PARTICIPANTI

PROBE SELECTIE

P​1 - Dosar , 20 puncte: CI, cerere , adeverinta elev,  CV, recomandare diriginte, scrisoare de motivatie , declaratii(angajament atestat, prelucrare date/imagine personala , dubla finantare) semnate de elev+parinte/tutore legal;
P2
- Limba engleza test grila 20 puncte+interviu 20 puncte;
P3
- Specialitate: 40 puncte(20 puncte test grila+20 puncte proba practica).

Program Pregatire Participanti

15h

pregatire pedagogica

10h

pregatire culturala despre tara de stagiu

 50h

ore de pregatire lingvistica in Engleza 
-fata in fata si pe platforma ols

10h

ore de pregatire lingvistica in Greaca respectiv portugheza 

Pregatire participanti

Fluxul 1 Fluxul 2

Profesori participanti la pregatirea pentru mobilitate